ស្តេចប្រដាល់ហ្វីលីពី Manny Pacquiao នឹងមានការប្រមួយដ៏កក្រើក នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ !
ព័ត៌មានកីឡា
ដំណឹងរីករាយ !  វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស ជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ។
សុខភាព