សាលី អ៊ូមើត នឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតនៅអឺរ៉ុប ក្រោយខកខានប្រកួតកីឡាម៉ូតូទឹកពិភពលោក ជុំទី១
ព័ត៌មានកីឡា
ដំណឹងរីករាយ !  វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស ជាជំនួយរបស់ចិន ក្នុងដំណាក់កាលទី១ នឹងត្រូវបានដឹកមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះ។
សុខភាព