ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

និយ័តករឱសថអឺរ៉ុប នឹងសិក្សាវាយ តម្លៃវ៉ាក់សាំង COVID- ១៩


អឺរ៉ុប៖ និយ័តករឱសថអឺរ៉ុប នឹងសិក្សាវាយតម្លៃវ៉ាក់សាំង COVID- ១៩ ដែលរួមគ្នាបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer និងដៃគូអាឡឺម៉ង់ BioNTech ដែលនេះជាសញ្ញាភ្លើងខៀវមួយ បង្ហាញឲ្យដឹងថា អឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការ ចាប់ផ្តើម ចាក់ថ្នាំបង្ការ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀត  ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង