ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកជំងឺចំនួន ៩១នាក់បន្ថែមទៀត ត្រូវបានក្រុម គ្រូពេទ្យ នៃមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ អនុញ្ញាតឲ្យ ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១


សូមចូលអបអរសាទរ!!

អ្នកជំងឺចំនួន ៩១នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលកោះពេជ្រ អនុញ្ញាតឲ្យ
ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយពីទទួលការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ឲ្យជាសះស្បើយ និងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្តទៀត ដើម្បីតាមដានសុខភាព។

#TYDA
#ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោប្រឆាំងកូវីដ១៩
https://t.me/TVKlocal/6602

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង