ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការ ដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញនៅភូមិសន្ទៃ និងភូមិច្រស់ផឹកនៅក្នុងឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម។
https://t.me/TVKlocal/6670

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង