ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកដ្ឋានកែប្រែថៃ បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថា អ្នកទោស និងមន្រ្តីថៃ ជិត ៣,០០០ នាក់


នាយកដ្ឋានកែប្រែថៃ បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកទោស និងមន្រ្តីថៃ ជិត ៣០០០ នាក់ នៅក្នុងពន្ធនាគារថៃចំនួនពីរបានធ្វើតេសវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩៕

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង