ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ ភូមិពោធិ៍ ស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម៕ https://t.me/TVKlocal/6898

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង