ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្រ្តីអូស្ត្រាលី បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា


ក្រុមមន្រ្តីអូស្ត្រាលី បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការបើកច្រកព្រំដែន សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិជាថ្មី ទៅកាន់ពិភពលោកនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយ ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង