ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បណ្តាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកបានបិទ ច្រកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ


អង់គ្លេស៖ បណ្តាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោក បានបិទច្រកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដោយសារ មាន ការភ័យខ្លាចអំពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ខ្លាំងនៅទីនោះនិងបានបង្កឱ្យមានភាពវឹកវរក្នុងការធ្វើដំណើរ និងបានធ្វើ ឲ្យ គេប៉ាន់ស្មានថា នឹងខ្វះខាតស្បៀងអាហារមុនពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេស គ្រោងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង