ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះ អាសន្ននូវទីតាំងចំនួន០៤កន្លែង នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងព្រះសីហនុ និងដាក់ជា មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក


អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវទីតាំងចំនួន០៤កន្លែង នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងព្រះសីហនុ និងដាក់ជា មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក។
សូមអញ្ជើញចូលchanel telegramផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/TVKlocal/7296

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង