ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់ទៀត ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អនុញ្ញាតឱ្យត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញ បន្ទាប់ពី ជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ


អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់ទៀត ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អនុញ្ញាតឱ្យត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញ បន្ទាប់ពី
ជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ។
សូមអញ្ជើញចូលchanel telegramផ្លូវការដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមhttps://t.me/TVKlocal/7296

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង