ព័ត៌មានជាតិ

សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅចាក់វ៉ាកសាំង ​ #វត្តទួលសង្កែ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទួលសង្កែ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ​ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១


 សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅចាក់វ៉ាកសាំង

#វត្តទួលសង្កែ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទួលសង្កែ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ

​ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

មូលហេតុ៖ #អ្នកជំងឺកូវីដ១៩​​ ទៅចាក់វ៉ាក់សាំង ដូសទី១ នៅទីតាំងខាងលើនេះ នៅលេខរៀងទី 046689

សូមដាក់ខ្លួន ដាច់ដោយឡែក និងយកចិត្តទុកដាក់ តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬបានទៅទីកន្លែងមានហានិភ័យនេះ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង