ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតរដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី លោក Tengku Adnan Tengku Mansor កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ


ម៉ាឡេស៊ី៖ អតីតរដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី លោក Tengku Adnan Tengku Mansor កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ត្រូវបានគេផ្តន្ទាទោសឱ្យជាប់ ពន្ធនា គាររយៈពេល ១២ ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលយកសំណូកប្រាក់ចំនួន ២ លានរ៉ូពី ស្មើនឹង៤៩៤,០០០ ដុល្លារ ពីពា ណិជ្ជករម្នាក់កាលពីបួនឆ្នាំមុន ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង