ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចបញ្ចប់ការបិទ ខ្ទប់ភូមិត្រពាំងទន្លាប់


រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រេចបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិត្រពាំងទន្លាប់ និងមួយផ្នែកនៃភូមិព្រៃស្រឡែង ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង