ព័ត៌មានជាតិ

បុរីNew_Home_ទួលពង្រ_ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងនៅតែខិតខំ ប្រឹងប្រែង កាត់ផ្ដាច់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះនៅក្នុងតំបន់ក្រហម


#បុរីNew_Home_ទួលពង្រ_ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ

ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងនៅតែខិតខំ ប្រឹងប្រែង កាត់ផ្ដាច់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះនៅក្នុងតំបន់ក្រហម បើទោះវាមានហានិភ័យកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយ។

យប់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩ រួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិ សុខភាពសាធារណ: និងក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បូករួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ បានចុះយកសំណាកអ្នកដែលសង្ស័យនៅទីតាំង៖  #បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅ_បុរីNew_Home_ទួលពង្រតំបន់ក្រហម_ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ
សរុបបានចំនួន ៦៣១ / វិជ្ជមាន ១៧នាក់
#TYDA
#ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចតេជោប្រឆាំងកូវីដ១៩

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង