ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព័រទុយហ្កាល់ មេរោគកូវីដ១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលជំរុញ ឲ្យមានករណីឆ្លងយ៉ាងគំហុក នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស


ព័រទុយហ្កាល់៖ មេរោគកូវីដ១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលជំរុញឲ្យមានករណីឆ្លងយ៉ាងគំហុក នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបាន គេរកឃើញមានឆ្លងនៅលើកោះ Madeira របស់ប្រទេសព័រទុយហ្កាល់ ដែលជាករណីឆ្លងដំបូងគេ ត្រូវបានគេរកឃើញ នៅក្នុងប្រទេសនេះ ចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានលេចចេញមក ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង