ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល សម្រេចបន្តផ្អាកដំណើរការ ជាបណ្តោះអាសន្ន ផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល


អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល សម្រេចបន្តផ្អាកដំណើរការ ជាបណ្តោះអាសន្ន ផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង