ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ បានសម្រេចបិទខ្ទប់ "ផ្សារសំរោយ៉ោង"ជាបណ្ដោះអាសន្ន


រដ្ឋបាលស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ បានសម្រេចបិទខ្ទប់ "ផ្សារសំរោយ៉ោង"ជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយសារ មានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ និងប្រយោលជាច្រើនអ្នក ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ
ស្ថិតនៅភូមិស្មៅខ្ញី ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ។

ប្រភព: រដ្ឋបាលស្រុកបាទី

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង