ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចបិទបញ្ចប់ការ អនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្ន


រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រេចបិទបញ្ចប់ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្ន (បម្រាមគោចរ) ក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងសិរីសោភ័ណ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង