ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស.រ.អា បានប្រាប់សារព័ត៌មានរ៉យទ័រថា រដ្ឋការលោក បៃ ដិន កំពុងពិចារណាលុបចោលបទបញ្ជារឹតត្បិតអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ


មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស.រ.អា បានប្រាប់សារព័ត៌មានរ៉យទ័រថា រដ្ឋការលោក បៃ ដិន កំពុងពិចារណាលុបចោលបទបញ្ជារឹតត្បិតអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ មិនឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេ៉រិក ដែលបានអនុម័តតាំងពីមេរោគកូវីដ១៩ រាតត្បាត។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង