ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ជូនដំណឹងពីករណីស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ ឈ្មោះ សាន សំអូន ភេទស្រី អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ


រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង ជូនដំណឹងពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ ឈ្មោះ សាន សំអូន ភេទស្រី អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០នាក់ផ្សេងទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ចំនួន១នាក់ ស្រុកព្រះស្តេច ចំនួន២នាក់ ស្រុកកញ្ជ្រៀច ចំនួន២នាក់ ស្រុកពាមជរ ចំនួន២នាក់ និងស្រុកពារាំង ចំនួន៣នាក់ ស្ថិតក្នុងខេត្តព្រៃវែង។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង