ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបន្តអនុវត្តន៍វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន


រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបន្តអនុវត្តន៍វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ោយប៉ែត ១សប្តាហ៍ទៀត (ចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា )។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង