ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃបានប្រកាសពីករណីមនុស្សស្លាប់ ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩ ដំបូងរបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេលជិតពីរខែមកនេះ


ថៃបានប្រកាសពីករណីមនុស្សស្លាប់ ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩ ដំបូងរបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេលជិតពីរខែមកនេះ ហើយបានរឹត បន្តឹងលើទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មកម្សាន្តនានា ក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ មានគោលដៅទប់ស្កាត់ការ ផ្ទុះឡើងនូវករណី ឆ្លងមេរោគឡើងវិញក្នុងប្រទេសនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង