ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសចិនបានច្រានចោលបណ្តឹងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជុំវិញសកម្មភាពកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួន


- ចិន៖ ប្រទេសចិនបានច្រានចោលបណ្តឹងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជុំវិញសកម្មភាពកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួន ហើយថា យន្ដហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួន បានហ្វឹកហាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង