ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីស្រីលង្កា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់


- ស្រីលង្កា៖ មន្ត្រីស្រីលង្កា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ និងការរអិលបាក់ដីបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅស្រីលង្កា បានកើនឡើងដល់ ១៤ នាក់ និង ២ នាក់ទៀតបាត់ខ្លួន។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង