ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាម៉េរិក លោក Antony Blinken កាលពីថ្ងៃចន្ទបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីផែនការបន្តកិច្ច


- ស.រ.អា៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាម៉េរិក លោក Antony Blinken កាលពីថ្ងៃចន្ទបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីផែនការបន្តកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ ដែលបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋការលោក អូបាម៉ា។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង