ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំទាស់ប្រឆាំង


- ចិន៖ ក្រសួងការពារជាតិចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំទាស់ប្រឆាំង នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាម៉េរិក ៣ រូប ដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះយោធាអាម៉េរិក ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ និងថា ជាការបង្កហេតុនយោបាយ ដែលមិនទទួលខុសត្រូវ និងមានភាពគ្រោះថ្នាក់។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង