ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បានអះអាងថា ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង២ដូសដល់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញ


លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩) បានអះអាងថា ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង២ដូសដល់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញឱ្យអស់នៅត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង