ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លទ្ធផលបឋមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គោលី បានបង្ហាញថា


- ម៉ុងហ្គោលី៖ លទ្ធផលបឋមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គោលី បានបង្ហាញថា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនម៉ុងហ្គោលី ដែលកំពុងកាន់អំណាច និងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តី គឺលោក Ukhnaa Khurelsukh បានឈ្នះឆ្នោតដោយទទួលបានសំឡេងគាំទ្រយ៉ាងច្រើន។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង