ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- អ.ស.ប៖ អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធ ថាតំបន់ជាច្រើននៅ Tigray ដែលហែកហួរដោយការប្រយុទ្ធគ្នា ក្នុងប្រទេសអេត្យូពី នៅតែមិនអាចឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ ចូលទៅដល់ទីនោះបាន ហើយស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង និងជាលទ្ធផលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ស្លាប់ ដោយសារភាពអត់ឃ្លាននៅទីនោះ។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង