ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះ (១៥ មិថុនា ១៩៥៦-១៥ មិថុនា ២០២១) គឺជាខួបលើកទី ៦៥ឆ្នាំ


ថ្ងៃនេះ (១៥ មិថុនា ១៩៥៦-១៥ មិថុនា ២០២១) គឺជាខួបលើកទី ៦៥ឆ្នាំ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។

ដើម្បីអបអរសាទរខួបដ៏មានសំខាន់នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរសារជូនពរទៅវិញទៅមក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទក៏បានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនជាភាសាខ្មែរ ឡាវ និងអង់គ្លេស ផងដែរ។

Today (June 15, 1956-June 15, 2021) is the 65th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Cambodia - the Lao People's Democratic Republic.

To celebrate this significant anniversary, the leaders of the two countries exchanged congratulatory messages to each other. Meanwhile, the Royal Embassy of Cambodia in Vientiane also published its messages in Khmer, Lao, and English.

 

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង