ព័ត៌មានជាតិ

នេះជាសំណាកថ្មរ៉ែ ដែលមានអត្រាមាស ១៤៥ក្រ/ត នៅជម្រៅ ៣៩៩ម


នេះជាសំណាកថ្មរ៉ែ ដែលមានអត្រាមាស ១៤៥ក្រ/ត នៅជម្រៅ ៣៩៩ម ដែលបានដាក់តាំងក្នុងពិធីបើកដំណើរការចម្រាញ់មាសលើកដំបូង របស់ក្រុមហ៊ុន Renaissance Minerals (Cambodia) Limited នៅតំបន់អូរខ្វាវ ស្រុកកែវសីម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរី នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។
រូបភាព-អត្ថបទ: ទទក

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង