ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Nikolai Patrushev ជាលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ី


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ លោក Nikolai Patrushev ជាលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ី និងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្ត ពង្រឹងសន្តិសុខ និងចំណងការទូតផ្សេងទៀត រវាងប្រទេសទាំងពីរ ខណៈពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងម៉ូស្គូ កាលពីថ្ងៃចន្ទ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង