ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកអភិបាលរដ្ឋ Cuomo បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា រដ្ឋញូវយ៉ក


ញូវយ៉ក ៖ លោកអភិបាលរដ្ឋ Cuomo បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា រដ្ឋញូវយ៉ក មានមនុស្សម្នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ចំពោះ វីរុស Covid-19 បំលែងខ្លួនថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍ សុខភាពរបស់រដ្ឋ នេះនៅ Wadsworth  ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង