ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្ម បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រ


- ប្រេស៊ីល៖ ប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្ម បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក និងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រ ដើម្បីបំបែកក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ដែលធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅសភាប្រេស៊ីល ដើម្បីប្រឆាំង នឹងសំណើច្បាប់សមាជិកសភា ដែលកំពុងពិភាក្សាពីសិទ្ធដីធ្លីក្នុងប្រទេសនេះ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង