ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ូឡូញ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាស អនុវត្តវិធានការធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ៧ ថ្ងៃ


- ប៉ូឡូញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ូឡូញ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសអនុវត្តវិធានការធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ៧ ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអង់គ្លេស ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ១៩ បំប្លែងខ្លួន Delta។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង