ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបប្រកាស រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៣៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១នាក់ ជាសះស្បើយ៤១នាក់នៅថ្ងៃទី២៣ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១


សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ខេត្តសៀមរាប មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៧០១នាក់ បានព្យាបាលជាសះ-ស្បើយចំនួន២០៧នាក់ ស្លាប់៨នាក់ និង៤៨៦នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប មណ្ឌលចត្តាឡីស័កគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត និងវិទ្យាល័យដំដែក។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង