ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៩៥នាក់ ជាសះស្បើយ២៩នាក់ និងស្លាប់ ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១


មកទល់ពេលនេះ ខេត្តសៀមរាប មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១០៣៤នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន៣៩១នាក់ ស្លាប់១០នាក់ និង៦៣៣នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប មណ្ឌលចត្តាឡីស័កគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត និងវិទ្យាល័យដំដែក។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង