ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ អំពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៣,០២៧ ករណី


ម៉ាឡេស៊ី ៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៣,០២៧ ករណីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយ ចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង