ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឆ្មាំសមុទ្រអ៊ី​តាលី បានបញ្ចេញរូបភាពវីដេអូអំពី កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ


- អ៊ីតាលី៖ ឆ្មាំសមុទ្រអ៊ី​តាលី បានបញ្ចេញរូបភាពវីដេអូអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុក ខណៈនាវារបស់ជនស្វែងរកទីជ្រកកោន បានក្រឡាប់កាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធ បណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៧នាក់ស្លាប់ និងជាច្រើននាក់ទៀតបាត់ខ្លួន។

#ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង