ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

វិធានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ បានត្រលប់មកវិញហើយនៅភូកេតប្រទេសថៃ


វិធានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ បានត្រលប់មកវិញហើយនៅភូកេតប្រទេសថៃ ស្របពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពវីរុសឆ្លងខ្លាំង និងថ្ងៃដំបូងសម្រាប់ដំណើរការបើកតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ល្បីនេះ៕
#ប្រភព៖ CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង