ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ប្រជាជន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ២៥ នាក់ កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នា ជាមួយក្រុមប្រឆាំងរបបយោធា នៅទីក្រុងមួយ នៅកណ្តាលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង