ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson នឹងដាក់ចេញនូវផែនការបន្ធូរបន្ថយ


- អង់គ្លេស៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson នឹងដាក់ចេញនូវផែនការបន្ធូរបន្ថយ បម្រាមគោចរ ការពារមេរោគកូវីដ១៩ ចុងក្រោយ នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ក្នុងនោះរួមមានការណែនាំអំពីការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម ការពាក់ម៉ាស និងធ្វើការពីផ្ទះជាដើម។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង