ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រេស៊ីល បាននិយាយកាល ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា


- ប្រេស៊ីល៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រេស៊ីល បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា ប្រទេសប្រេស៊ីល បានចុះករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ២៧៧៨៣ ករណី និងមនុស្សស្លាប់ថ្មីចំនួន ៨៣០ ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង