ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Samsung បានកើនឡើង ៣៨%


- អេឡិចត្រូនិក៖ ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Samsung បានកើនឡើង ៣៨% សម្រាប់ត្រីមាសនៅចន្លោះខែមេសា ដល់ខែមិថុនា ដោយសារតម្លៃបន្ទះឈីប មានភាពនឹងនរ ហើយតម្រូវការទីផ្សារមានការកើនឡើងនៅស្របពេលអតិថិជនភាគច្រើន មានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំង នឹងផលិតកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងពេលកើតមានវិបត្តិមេរោគឆ្លង ក៏ដូចជាការស្តារការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឡើងវិញផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង