ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុង ចំពោះគណនីក្រុមហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា ព័ត៌មានពិតៗចេញពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលគណនីនេះ


ក្រសួងសុខាភិបាល សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះគណនីក្រុមហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា ព័ត៌មានពិតៗចេញពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលគណនីនេះបានយករូបលោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ដាក់ក្នុងក្រុមនេះដែលមិនមែនជាក្រុមហ្វេសប៊ុករបស់លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត និងក្រសួងសុខាភិបាលឡើយ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង