ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រភពពីក្រុម OPEC + បានប្រាប់រ៉យទ័រថាអង្គការ OPEC និងសម្ព័ន្ធមិត្ត ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ី មិនទាន់បាន


- ប្រភពពីក្រុម OPEC + បានប្រាប់រ៉យទ័រថាអង្គការ OPEC និងសម្ព័ន្ធមិត្ត ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ី មិនទាន់បានឯកភាពគ្នាលើគោលការណ៍ទិន្នផលប្រេង សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នៅឡើយទេ បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាជុំដំបូង កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ និងនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ នៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះ ។ ប្រពភ CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង