ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់គ្រាប់រ៉ុក្កែត ១៤ គ្រាប់បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានអាកាសអ៊ីរ៉ាក់


- មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់គ្រាប់រ៉ុក្កែត ១៤ គ្រាប់បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានអាកាសអ៊ីរ៉ាក់ ដែលមានកម្លាំងអាម៉េរិក និងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើន កាលពីថ្ងៃពុធ បណ្តាលឲ្យសមាជិកទាហានអាម៉េរិក ២ នាក់រងរបួស ខណៈកម្លាំងដឹកនាំដោយឃឺដ នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី បាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក ដែលបានវាយប្រហារ នៅក្នុងតំបន់ដែលកងកម្លាំងអាម៉េរិក ធ្វើប្រតិបត្តិការផងដែរ។

# ប្រភព Rurters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង