ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រមាណ ៨,៨៦៨ ករណី


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រមាណ ៨,៨៦៨ ករណី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលជាចំនួនអ្នកឆ្លងដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃលើកទី ២ ចាប់តាំងពីមេរោគនេះចាប់ផ្តើមរាតត្បាត។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង