ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla Inc កំពុងស្វែងរកនាយកផ្នែករចនា រថយន្តអគ្គិសនីម្នាក់ ក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីតម្រូវតាមការនិយមចូលចិត្តរបស់អតិថិជនចិន


ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla Inc កំពុងស្វែងរកនាយកផ្នែករចនារថយន្តអគ្គិសនីម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិន ដើម្បីតម្រូវតាមការ និយមចូលចិត្តរបស់អតិថិជនចិន ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងគោលបំណងដាក់តាំងបង្ហាញម៉ូឌែលរថយន្ត ដ៏ពេញលេញមួយក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងប៉េកាំង ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង