ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ សហការជាមួយ គណៈកម្មាធិការ សុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី (KNKT) បាននិយាយថា


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ អ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី (KNKT)បាន និយាយថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Sriwijaya ដែលបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រជាមួយនឹងមនុស្ស ៦២ នាក់ក្នុងទូយន្តហោះ កាលពីចុង សប្តាហ៍ អាចនឹងបាក់បែកនៅពេលដែលវាបុកលើផ្ទៃទឹកដែលយោងតាមមូលដ្ឋាន នៃបំណែកយន្តហោះដែល បានរកឃើញ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង